Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF deltar i razzior mot återförsäljare av förfalskade lager

2016 december 06, 08:30 CET

Tre simultana razzior i Kina är de senaste i kampen mot försäljningen av förfalskade lager

Göteborg, 6 december 2016: SKF har deltagit i tre simultana razzior mot återförsäljare av förfalskade lager i Kina. Razziorna, som utfördes av kinesisk polis, ledde till att förfalskade lager beslagtogs som annars kunde ha sålts till industrikunder och slutanvändare.

Tina Åström, Director, Group Brand Protection, berättar: ”Förfalskade produkter förknippas ofta med lyx- och konsumtionsvarumärken, men är även ett problem för industrikunder över hela världen. Även om försäljningen av förfalskade lager är ett problem i Kina, så är de kinesiska polismyndigheterna proaktiva i sitt arbete och har stöd i form av ett juridiskt regelverk som gör det möjligt att agera mot förfalskare.”

”De beslagtagna varorna innehöll bland annat ett förfalskat stort, cylindriskt rullager. Lagret hade allvarliga synliga skador, vilket tyder på att det inte uppfyllt prestandakraven för den maskin där det var monterat. Skadan var så omfattande att haveriet av det förfalskade lagret troligen orsakat allvarliga skador på intilliggande maskineri, vilket i sin tur lett till oplanerat driftstopp och ekonomiska konsekvenser för slutanvändaren.”

SKF deltar varje år i över 100 razzior mot återförsäljare, leverantörer och tillverkare av förfalskade produkter, varav hälften sker i Kina. 

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (13.5 MB)

SKF logo