Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Chalmers, Ericsson och SKF tar ledningen i utvecklingen av 5G-teknologier för world-class manufacturing

2016 februari 08, 08:30 CET

Göteborg, 8 februari 2016: Chalmers tekniska högskola, Ericsson och SKF tillkännager idag satsningen 5G Enabled Manufacturing (5GEM). Det tvååriga projektet syftar till att kombinera nästa generations mobilteknologi, 5G, med tillverkningsteknologier för att öka svensk industris konkurrenskraft.

5GEM stöds av Vinnova. Som en del av projektet kommer en pilot av ett produktionssystem för sfäriska rullager i världsklass – och som utnyttjar 5G-teknologi – att utvecklas vid SKFs fabrik i Göteborg.  

Johan Stahre, projektledare för 5GEM säger: ”Projektets ambition är att skapa ett tillverkningssystem i världsklass som kan uppvisa högre prestanda tack vare förbättrad effektivitet, samt ökad flexibilitet och spårbarhet. En viktig del av projektet är att säkerställa att dessa teknologier enkelt kan tillämpas i andra tillverkningsindustrier.”

5GEM kommer att adressera och bestå av de fyra huvudsakliga livscykelfaserna för ett tillverkningssystem: konstruktion, installation, drift och underhåll. För varje fas kommer bästa praxis att utvecklas för utnyttjande av mobil ICT-infrastruktur, konnektivitetsverktyg, sensorer, samt interaktion mellan operatör och system. Detta görs för att kunna säkerställa konsekventa och integrerade arbetsflöden. 

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Nia Kihlström, Senior Trade Press Manager,
tel: 46 31-337 2897, mobile: 46 70-6672897, e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (42.4 KB)

SKF logo