Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF förstärker koncernledningen

2016 februari 24, 09:00 CET

Göteborg, 24 februari 2016: SKF tillkännager idag förändringar i koncernledningen, med syfte att öka ledningens fokus på organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Samtliga förändringar gäller med omedelbar verkan.

Fyra områden representeras i koncernledningen:

 • Industrial Sales Americas - John Schmidt
 • Industrial Sales Europe and MEA - Erik Nelander
 • Industrial Sales Asia - Patrick Tong
 • Automotive and Aerospace - Stephane Le Mounier

Följande utnämningar till koncernledningen har också gjorts:

 • Business and Product Development - Victoria van Camp
 • Bearing Operations (inkl. inköp, tillverkning och logistik) - Luc Graux

Följaktligen kommer följande personer att ingå i SKFs koncernledning:

 • Alrik Danielson – President and CEO
 • Christian Johansson – Senior Vice President and CFO
 • Kent Viitanen – Senior Vice President, Group People, Communications and Quality
 • Bernd Stephan – Senior Vice President, Technology Development
 • Carina Bergfelt – General Counsel and Senior Vice President, Legal and Sustainability
 • Stephane Le Mounier – President, Automotive and Aerospace
 • John Schmidt – President, Industrial Sales Americas
 • Erik Nelander – President, Industrial Sales Europe and MEA
 • Patrick Tong – President, Industrial Sales Asia
 • Victoria van Camp – President, Business and Product Development
 • Luc Graux – President, Bearing Operations

Koncernens segmentsrapportering förblir oförändrad under första kvartalet 2016. I samband med att resultatet för andra kvartalet 2016 publiceras kommer segmentsrapporteringen att specificeras utifrån fordonsindustri samt industri kunder. Omräknade siffror för 2014, 2015 och första kvartalet 2016 kommer att presenteras innan andra kvartalsrapporten publiceras.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (81.9 KB)

SKF logo