Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs rapport för andra kvartalet publiceras den 21 juli; omräknad segmentsrapportering publicerad

2016 juli 06, 15:30 CEST

Göteborg, 6 juli 2016: SKF-koncernens rapport för andra kvartalet publiceras den 21 juli 2016 och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 09.00.

Som tidigare kommunicerats, kommer SKFs segmentsrapportering förändras från och med andra kvartalet 2016. Koncernens segmentsrapportering utgörs av Automotive och Industrial. Omräknade siffror för 2014, 2015, och Q1 2016 finns tillgängliga på www.skf.com/group/investors.

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08-5065 3936. Uppge att du vill delta i SKFs telefonkonferens.

Koncernens resultat för andra kvartalet kommer att publiceras runt kl. 08.00.

All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting.

För att i förväg boka intervju med Alrik Danielson och Christian Johansson efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg, e-post: theo.kjellberg@skf.com, tel. 031-337 65 76.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (42.4 KB)

SKF logo