Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Ny strategi för tillväxt för SKF i Katrineholm

2016 juli 07, 10:21 CEST

SKF storsatsar i produktionsanläggningen i Katrineholm och kör nu igång ny produktionsutrustning som mer än halverar genomloppshastigheten i produktionsflödet. Investeringen är ett led i en långsiktig strategi för att öka konkurrenskraften och ta nya affärer.

Göteborg, 2016-07-07: SKF i Katrineholm tillverkar gjutgodsprodukter och lagerhus. Produkterna har en ledande marknadsposition i flertalet länder världen över och produktionen i Katrineholm omfattar gjuteri, pulvermetallurgi och bearbetning.

Orderboken har stabiliserats efter ett par år av vikande världsmarknad och minskade volymer. Under tiden har fabriksledningen jobbat fram en strategi i tre steg för att utveckla produktionen och skapa möjligheter att ta ytterligare affärer.

-         Vi vill nå världsklass och startade för några år sedan en kartläggning över våra processer från smältverk och gjuteri till bearbetning. Utifrån detta formades en strategisk plan för de kommande åren, berättar Leif Birch Jensen VD SKF Katrineholm.

Första steget i planen var investeringarna i det nya smältverket som invigdes för ett par år sedan. Investeringen på motsvarande 80 miljoner SEK har inneburit betydande förbättringar i effektivitet, tillförlitlighet och miljö. Tidigare tog en smälta med gjutgods 5 timmar i de gamla ugnarna. Idag tar den processen knappt en timma.

-         Energiförbrukningen per ton i smältverket har dessutom minskat med närmare 24 procent vilket överträffade våra förväntningar i projektet, säger Leif Birch Jensen.

I juni invigdes nästa steg i investeringsprogrammet med nya maskiner inom bearbetningen i västra fabriken av stora lagerhus och komponenter. En femtedel av produktionsytan är utbytt från tidigare 16 maskiner till 6 multimaskiner som klarar fler bearbetningsmoment.

-         Vårt mål har varit att minska cykeltiden med 50 procent och det har vi uppnått, säger Leif Birch Jensen.

Den tredje fasen i strategin är en kommande uppgradering av gjuteriet som är ett av Sveriges största gråjärnsgjuteri med en kapacitet på 28 000 ton per år. Uppgraderingen i maskinparken avser kostnadseffektivisering och teknik för gjutning av stora lagerhusprodukter.

Bildt: Leif Birch Jensen, VD SKF i Katrineholm.

Bildt: Flygbild över SKFs produktionsområde i Katrineholm

Faktaruta:

SKF Mekan i Katrineholm:

Antal anställda: 440:

Produktion:

Gjuteri som gjuter ämnen till lagerhus, låsmuttrar, hylsor, mekaniska tätningar och stora styrringar. Gjuteriet levererar även till externa kunder.


Powder Metallurgy, eller pulvermetallurgi, är metallpulver som pressas med högt tryck till ämnen som sedan sintras i hög temperatur så att solida produkter skapas. Mindre styr-ringar utgör här den största volymen.

Bearbetningen omfattar skärande bearbetning av till lagerhus, låsmuttrar, hylsor, mekaniska tätningar och stora styr-ringar.

Historia SKF i Katrineholm: Tillsammans med sina bröder startade Gustaf Robert Grönkvist Grönkvists Mekaniska Verkstad (GMV) 1888. Första produkterna i portföljen var hästskor. 1914 startade produktionen av kullager, GMV hade även också ett litet smältverk. 1915 förvärvar SKF GMV efter en patentdispyt om kullager. Produktionen av lagerhus börjar 1920.

Fakta SKF i Sverige:

Total försäljning 2015: 6 633 Mkr

Anställda: Cirka 3 200.

Platser: Göteborg, Hofors, Huskvarna, Katrineholm, Kiruna, Landskrona, Linköping, Luleå

Produktion: Sfäriska rullager, CARB, Högtemperaturlager, Lagerhus, Transmissionsprodukter, Smörjsystem, Tätningar, Ställdon, Maskinövervakningssystem.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (14.0 MB)

SKF logo