Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Ny standardserie av SNQ vinklade lagerhus från Cooper för enklare montering och kortare driftsstopp

2016 juni 01, 06:43 CEST

Göteborg 1 juni, 2016: Cooper Bearings, ett företag inom SKF-koncernen, presenterar nu SNQ vinklade lagerhus i standardsortiment. Huset har i många år funnits som en specialanpassad lösning för särskilda kundförfrågningar men finns nu tillgänglig som SN och SD motsvarande stålagerhus i standardsortiment.

Det vinklade lagerhuset SNQ förenklar monteringen eftersom den vinklade delningen tillåter att lagerhusets underhalva skjuts in under axeln utan behov av lyftverktyg. Det kan ge stora tidsvinster vid driftstopp.

– Coopers delade lagerlösningar är känd bland underhållspersonal som en produkt som sparar mycket tid vid driftstopp och är enkel att installera, säger Torbjörn Holmqvist, applikationsingenjör på SKF Sverige.

Delade lagerenheter från Cooper används inom industrier som sågverk, stålindustri, gruvdrift, marin industri, konventionell kraftindustri, industri för cement och byggnadsmaterial där driftmiljön är krävande. Ofta smutsiga miljöer med höga temperaturer.

Vanliga applikationstillämpningar är marin framdrivning, transportörer och fläktar. Lagren är särskilt lämpade för installationer för långa axlar eller i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt.

Cooper erbjuder utöver serien SNQ även andra varianter av lagerhus som tillåter ett direkt utbyte av SN-, SD- och SAF-lagerhus.

Förutom lagerhus och lagerhållare, omfattar Coopers kompletta sortiment av delade rullager standardtyperna cylindriska rullager och koniska rullager, samt även speciallager som vattenkylda lager, axiallager, lager för höga varvtal, lager med maximalt antal rullar och stora lager med håldiametrar över 600 mm.

Läs gärna mer på
www.skf.se/cooper 

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (616 KB)

SKF logo