Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF konsoliderar tillverkningsenheter i Nordamerika

2016 juni 09, 16:00 CEST

Göteborg, 9 juni 2016: SKF tillkännager idag en konsolidering av sina tillverkningsenheter i Nordamerika. Som en del av processen kommer enheter i San Diego, Kalifornien, och Baltimore, Maryland, att stängas.

Omstruktureringskostnader uppskattas till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 100 miljoner kronor kommer att redovisas under andra kvartalet 2016 och resterande när de uppstår.  Konsolideringen förväntas från och med 2019 att resultera i helårsbesparingar på totalt cirka 220 miljoner kronor, varav cirka 70 miljoner kronor förväntas uppnås 2018.

Luc Graux, President, Bearing Operations, säger: “Dessa aktiviteter kommer att stärka vår position i Nordamerika. Genom ett bättre utnyttjande av våra fabriker kommer vi bli mer konkurrenskraftiga och ha bättre möjlighet att stötta våra kunder. De skapar också förutsättningar för investeringar i fortsatt utveckling av våra tillverkningsprocesser och teknologier.”

Tillverkning kommer att flyttas från koncernens fabrik i Hanover, Pennsylvania, till Flowery Branch, Georgia, med hänsyn till vissa kundåtaganden. Flytten innebär att tillverkning av sfäriska rullager och stora lager konsolideras inom den existerande verksamheten i Flowery Branch. Genom att skapa en mer effektiv tillverkningsenhet kommer man att kunna stötta kunder i Nordamerika på ett bättre sätt.   

Tillverkning av ringar och tätningar till flygindustrin kommer att flyttas till Hanover från SKFs nuvarande fabrik i Baltimore, Maryland, vilken kommer att stängas.  Diskussioner om den påverkan dessa förändringar har på anställda i Baltimore och Hanover kommer att ske med respektive arbetstagarrepresentant.

Investeringar i uppgraderingar av maskiner och tillverkningsprocesser, totalt 150 miljoner kronor, kommer att göras i Hanover och Flowery Branch, som en del av koncernens strategi att implementera world-class manufacturing.

Tillverkning och utveckling av lösningar inom tillståndsövervakning kommer att flyttas från SKFs nuvarande enhet i San Diego, Kalifornien, till andra enheter i Europa.  Flytten centraliserar kompetens inom tillståndsövervakning till en och samma region, nära koncernens andra kompetenscentrum i Europa. Detta skapar förutsättningar för att erbjuda kunder bättre lösningar, snabbare.  En teknisk kundtjänst-funktion kommer att bli kvar i San Diego, men i en annan byggnad.

Produktionskanaler för Y-lager och enheter i Puebla, Mexiko, som främst levererar till den Nordamerikanska jordbruksmarknaden, kommer att stängas. Produktionen kommer att flyttas till andra enheter inom koncernen. 

Konsolideringen av enheterna i Hanover, Flowery Branch, Baltimore och San Diego förväntas ta cirka 18-24 månader. Stängningen av kanalerna i Puebla förväntas bli klar under sommaren, 2016.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (79.9 KB)

SKF logo