Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF slutför annonserade avyttringar

2016 juni 30, 20:10 CEST

Göteborg, 30 juni 2016: SKF har slutfört de tidigare annonserade avyttringarna av sin fly-by-wire verksamhet till LORD Corporation och Kaydon velocity control till Stabilus.

Den totala köpeskillingen för fly-by-wire avyttringen uppgår till 39 miljoner euro. Den totala köpeskillingen för Kaydon velocity control avyttringen uppgår till 339 miljoner dollar. Båda transaktioner har genomförts på kassa- och skuldfri basis. Kassaflödet från dessa två avyttringar uppskattas att efter skatt uppgå till cirka 2 800 miljoner kronor. Effekten på periodens resultat är uppskattad till cirka -350 miljoner kronor och hänför sig främst till skatte­kostnader. Dessa effekter kommer att redovisas i resultatet för andra kvartalet 2016.

Fly-by-wire verksamheten, som tillverkar främst cockpitkontrollsystem, sensorer och elektromekaniska ställdon till flygbranschen hade en omsättning på ca 37 miljoner euro och 150 medarbetare under 2015.

Kaydon velocity control, som inkluderar varumärkena ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka och TechProducts, hade en omsättning på ca 120 miljoner dollar och 550 medarbetare under 2015.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (42.4 KB)

SKF logo