Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF levererar system för tillståndskontroll till Iggesunds Bruk för långsamtgående utrustning

2016 mars 14, 10:28 CET

Göteborg, 2016-03-14: SKF har levererat utrustning för vibrationsmätning online till Iggesunds bruk som är en del i Holmen koncernen. Den nya investeringen, som är SKFs standardsystem för vibrations mätning online IMX-s, övervakar kritisk processutrustning på en massa linje.

-     Det är en utmaning att identifiera de svaga signaler som kommer från ett långsamt roterande lager jämfört med ett snabbt roterande lager där snabba repetitioner gör det lättare att fånga upp obalanser, säger Petra Öberg Gustafsson försäljningschef för SKF i Sverige.

Iggesunds bruk tillverkar högkvalitativt homogen blekt kartongpapper av kemisk massa som används för grafiska produkter och förpackningar av hög kvalitet för produkter som exempelvis parfym och choklad.

-     Stannar till exempel en tvätt press eller kokar-utmatare, stannar också resten av processen. Det är viktigt att vi tidigt upptäcker och åtgärdar eventuella avvikelser. Vi behöver därför ett tryggt och robust system som vi kan lita på, sägerLars Bryngelsson sektionschef Underhåll Cellulosapå Iggesunds bruk.

Vid långsamt roterande utrustning med varierande varvtal är det svårare att fastställa eventuella fel. SKF har utvecklat hård och mjukvara för vibrationsmätning och tillståndskontroll i decennier. Standardsystemet IMx-s, som kan följa ett oregelbundet varvtal under mätningen, lämpar sig därför väl även för mer krävande långsamtgående utrustning.

Iggesunds bruk, som sedan tidigare använder SKFs system för tillståndskontroll, installerar själva den nya utrustningen som omfattar 116 kanaler, samt givare och kablar. SKF stöttar med utbildning och specialistkompetens.

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (817 KB)

SKF logo