Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF bygger upp ett mjukvarucenter för tillståndsövervakning i Sverige

2016 november 10, 09:00 CET

Göteborg, 10 november 2016: Marknaden för produkter och tjänster för tillståndsövervakning av maskiner inom industrin växer. SKF i Sverige storsatsar på att bygga upp ett mjukvarucenter i Göteborg och Luleå för att utveckla nästa generations teknologi för tillståndsövervakning.

”Vi är mitt i rekryteringen just nu och enheten kommer omfatta ett 50-tal utvecklare där merparten kommer vara lokaliserade i Göteborg”, berättar Fredrik Magnusson som är chef för den nya mjukvaruutvecklingsenheten på SKF.

Förändringen är ett led i SKF-koncernens beslut att samla kompetenser för utveckling av hård- och mjukvara till Europa på orterna Göteborg och Luleå i Sverige, samt Aberdeen och Livingston i Skottland. Den största enheten placeras i Göteborg som ansvarar för mjukvaruutvecklingen av nästa generations teknologi från SKF.

”Ur ett globalt perspektiv är det en strategisk fördel att förlägga centret i Göteborg. Vi är långt framme i Västsverige när det gäller utvecklingen av Internet of Things, digitalisering och smarta lösningar för industrin. Här har många storföretag samlat sin kompetens på området. Det är här det händer”, säger Fredrik Magnusson.

”Vi ser det också som en fördel att vara nära huvudkontor och andra forskningsenheter inom SKF.”

Omfattar 50 personer

Mjukvarucentret i Sverige kommer att omfatta ett 50-tal personer, merparten av tjänsterna är placerade i Göteborg. Enheten i Luleå som sedan slutet av 80-talet utvecklat och tillverkat fasta online system, kommer att stärkas upp med fem personer.

”Det är en viktig strategisk inriktning för SKF att hjälpa kunderna med sin roterande utrustning. Vi märker av potentialen i marknaden för tjänster och mobila lösningar för effektivt underhåll i takt med att många företag går över från en reaktiv till en mer proaktiv underhållsstrategi”, säger Fredrik Magnusson.

Undvika driftstopp

Genom lagrets rotationsmönster i en maskin går det att elektroniskt utläsa en mängd information om maskinens tillstånd och avvikelser i driften som kräver underhållsåtgärder. Syftet är att så långt som möjligt undvika akuta stopp som är förknippade med stora kostnader i produktionsförluster. SKF har varit ledande inom utvecklingen av tjänster och produkter inom tillståndskontroll sedan slutet av 80-talet och driver bland annat forskning på området tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (2.8 MB)

SKF logo