Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF och GE Oil & Gas tecknar samarbetsavtal för utveckling av aktiva magnetlagerapplikationer

2016 oktober 17, 09:00 CEST

Samarbetsavtalet breddar användningsområdet för aktiva magnetlager i turbomaskiner inom olje- och gassektorn

Göteborg, 17 oktober 2016: SKF och GE Oil & Gas har tecknat ett icke-exklusivt, licensbaserat samarbetsavtal i syfte att ytterligare utveckla användningen av magnetlagerteknik inom olje- och gassektorn.

Som en del av avtalet kommer GE Oil & Gas att använda SKFs ledande magnetlagerteknik i sin front-end engineering design, installation, prestandatestning och service. Samarbetet skapar också en förutsättning för att bredda användningsområdet för aktiva magnetlager inom andra delar av GE Oil & Gas turbomaskiner, t.ex. ång- och gasturbiner.

Victoria van Camp, President, Business and Product Development på SKF, säger: ”SKFs magnetlagerteknik har redan möjliggjort flera genombrott inom olje- och gassektorn. Genom det här avtalet stärker vi vårt tekniska ledarskap och vår ställning som leverantör till GE Oil & Gas.  Vi skapar också en ny affärsmodell som breddar användningsområdet för magnetlagerteknik.”

Luca Maria Rossi, General Manager, Turbomachinery Solutions Product Management på GE Oil & Gas, säger: ”Aktiva magnetlager kommer att ge våra kompressorer bättre tillförlitlighet och högre prestanda samt underlätta i underhållsarbetet. Genom det här strategiska avtalet kan vi nu erbjuda våra kunder mer optimerade lösningar, med GE som enda kontaktpunkt för kundens hela maskinpark. SKF tillhandahåller en unik teknisk kompetens och kunskap, GE Oil & Gas medför storskalighet och kompetens inom process- och serviceleverans, vilket i kombination skapar bättre förutsättningar för kunder inom olje- och gassektorn.” 

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information om GE Oil & Gas: https://www.geoilandgas.com/

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (3.9 MB)

SKF logo