Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF rapport första kvartalet 2017

2017 april 27, 08:00 CEST

Göteborg, 27 april 2017

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Under det första kvartalet har vi konstaterat en fortsatt tillväxt, samt en förbättrad rörelsemarginal och fortsatt skuldminskning.

Ökningen i efterfrågan förstärktes gradvis under kvartalet.Försäljningen uppgick till 19,6 miljarder, vilket är en ökning med 11% jämfört med första kvartalet förra året. Den största utvecklingen såg vi i Nordamerika och Asien. Sekventiellt ökade försäljningen med 4% och omfattar de flesta industrier, samtliga regioner.

Under kvartalet har vi lyckats öka produktionen på ett kostnadseffektivt sätt, vilket i kombination med välhanterade fasta kostnader bidrog till ett justerat rörelseresultat på 2 357 miljoner (385 miljoner högre än förra året) och en justerad rörelsemarginal på 12%.

Vår industriverksamhet genererade en justerad rörelsemarginal på 14,2% och vår fordonsverksamhet fortsatte att förbättra sin lönsamhet, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,2%.

Den första storskaliga uppstarten av vårt nya ERP-system i januari gick bra. Under kvartalet har vi lagt omfattande resurser på support för att användarna snabbt ska lära sig det nya arbetssättet och komma upp till normal produktivitet. Genomförandet av IT-projektet Unite fortsätter i linje med tidigare kommunicerade planen och budgeten.

Kassaflödet uppgick till 64 miljoner, vilket hänförde sig till ökat rörelsekapital till följd av vår tillväxt under kvartalet. Vi fortsatte att stärka vår balansräkning och minskade vår nettoskuldsättning med 892 miljoner under kvartalet, vilket gör att vi ligger under vårt mål för en nettosskuldsättningsgrad på 80%.

På vår kapitalmarknadsdag i Göteborg i början av april fick deltagarna en rundtur i fabriken och se den nya produktionskanalen för sfäriska rullager. Produktionsstarten har gått enligt planerna och över 200 000 lager har redan levererats till kunder. Vi presenterade också ett antal nya produktlanseringar med fokus på den fortsatta digitaliseringen inom industrin, liksom applikationsspecifika lagerlösningar.

För andra kvartalet 2017 förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster vara högre jämfört med samma period föregående år och något högre jämfört med första kvartalet 2017.”

Nyckeltal, MkrKv1 2017Kv1 2016
Försäljning*19 60117 676
Justerat rörelseresultat** 2 3571 972
Justerad rörelsemarginal**, %12,011,2
Jämförelsestörande poster** -62-97
Rörelseresultat 2 2951 875
Rörelsemarginal, %11,710,6
Justerat resultat före skatt**2 1871 755
Resultat före skatt2 1251 658
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 64510

* Från och med 1 januari 2017 klassificeras kassarabatter som en reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats om.
** Se sidan 15 i SKFs rapport för första kvartalet 2017 för definitioner.


Försäljningsförändring år-över-år, %OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv1 20178,0-2,04,910,9


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %EuropaNord-amerikaLatin-amerikaAsienMellanöstern och Afrika
Kv1 20175,07,811,412,89,5


Marknadsutsikter för andra kvartalet 2017

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för både koncernen och för Industri, medan efterfrågan för Fordon förväntas bli betydligt högre. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa, avsevärt högre i Nordamerika och Asien och högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, något högre i Nordamerika och högre i Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 27 april kl. 09.00: tel. 08 5876 9445.

All information angående SKFs rapport för första kvartalet 2017 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08.00 CET.För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Q1 2017 Sve (3.2 MB)

SKF logo