Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF och BMW når uppgörelse i legal tvist

2017 augusti 03, 07:30 CEST

Göteborg, 3 augusti 2017

SKF och BMW har nått en uppgörelse i parternas tvist som anhängiggjorts vid High Court of Justice i London, Storbritannien. Tvisten gällde krav på skadestånd till följd av SKFs uppgörelse med EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska konkurrenslagen. BMW inledde denna domstolsprocess mot flera lagertillverkare, däribland AB SKF, i november 2016.

Uppgörelsen innebär inte att SKF medger ansvar för skadestånd, men gör det möjligt för SKF och BMW att fortsätta parternas mångåriga affärsförhållande.

SKFs kostnader med anledning av uppgörelsen har en obetydlig finansiell påverkan på koncernen.

 
Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 3 augusti 2017 kl. 7:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 589 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (13.0 KB)

SKF logo