Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Bokslutskommuniké 2016

2017 februari 02, 13:00 CET

Göteborg, 2 februari 2017

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Marknadsförhållandena har förbättrats gradvis under 2016 och nu växer SKF igen. Under fjärde kvartalet ökade den organiska försäljningen med 1,2% jämfört med föregående år. Sekventiellt sett var försäljningen något högre, framför allt i Asien. Försäljningen under kvartalet uppgick till 18,8 miljarder kronor. Vi såg en gradvis ökande efterfrågan under kvartalet och färre säsongsbetonade förköp som annars är vanliga under den här delen på året.

Rörelseresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 1 741 Mkr, vilket var något bättre än förra året. Vår rörelse­marginal exklusive engångskostnader var 9,3%. Kostnaden för vårt nya ERP-system under kvartalet uppgick till 280 Mkr och påverkade marginalen negativt med 1,5 procentenheter.

Vår industriverksamhet genererade en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 11,0%. Vi såg en högre efter­frågan i Asien, i synnerhet inom industriell distribution, men också inom industriella drivsystem. I Europa var den totala efterfrågan relativt oförändrad men vi upplevde en ökning i vår distributionsverksamhet samt inom järnvägsindustrin och den allmänna industrin. I Nordamerika ser vi fortfarande utmanande marknadsförhållanden, men utvecklingen på marknaden håller på att stabilisera sig.

Vår fordonsverksamhet genererade en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 5,3%. Den organiska försäljningen ökade med 3,3% under kvartalet jämfört med sammakvartal föregående år, främst beroende på den starka tillväxten i Asien för både bilar och lastbilar.

Vårt kassaflöde är fortsatt starkt och uppgick till 1 428 Mkr under fjärde kvartalet. Nettoskuldsättningen minskade med 3 miljarder och stärkte balansräkningen, vilket gjorde att vi är nära vårt mål på en nettosskuldsättningsgrad på 80%.

Förra månaden tillkännagav vi ytterligare strategiska investeringar i våra fabriker i Schweinfurt, Tyskland och Dalian, Kina. Under de senaste 18 månaderna har vi aviserat investeringar i våra produktionsanläggningar och distributionscenter världen över. Den första av dessa investeringar som ska slutföras är den nya produktionskanalen för sfäriska rullager i Göteborg där den första provordern för kund nu tillverkas.

Vårt nya ERP-system som är en betydande investering för koncernen började användas i Sverige och Finland den 4 januari. Jag kan med glädje konstatera att implementeringen har gått enligt plan.

För första kvartalet 2017 förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster vara något högre jämfört med föregående år och relativt oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Nyckeltal, MkrKv4 2016Kv4 201520162015
Försäljning18 78518 21572 78775 997
Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 7411 7267 5448 655
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %9,39,510,411,4
Engångsposter i rörelseresultatet -155-687-17-1 687
Rörelseresultat 1 5861 0397 5276 968
Rörelsemarginal, %8,45,710,39,2
Finansiella engångsposter i rörelseresultatet --286--336
Resultat före skatt exkl. operationella och finansiella engångsposter1 5311 6266 7567 857
Resultat före skatt 1 3766536 7395 834
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 4281 9667 7176 416


Försäljningsförändring år-över-år, %OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv4 20161,2-1,83,73,1
Helår 2016-1,6-2,2-0,4-4,2


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellanöstern och Afrika
Kv4 20160,9-4,4-4,58,16,6
Helår 20161,7-7,3-4,1-0,92,3

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning om 5,50 kronor per aktie till årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2017

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för både koncernen och Industri, och förväntas bli högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa, Nordamerika och Latinamerika och högre i Asien.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för både koncernen och för Industri, men förväntas bli högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa och Nordamerika, något lägre i Latinamerika och betydligt lägre i Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 2 februari kl. 14.00: tel. 08 5352 6408.

All information angående SKFs bokslutskommuniké 2016 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 47 922. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Bokslutskommuniké 2016 (1.5 MB)

SKF logo