Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Omklassificering i specifikation till nettokassaflöde från investeringsaktiviteter i SKFs Bokslutskommuniké 2016

2017 februari 06, 08:45 CET

Göteborg, 6 februari 2017:

SKF meddelar en omklassificering mellan raderna i specifikationen till "Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter” i SKFs Bokslutskommuniké 2016. Förändringarna avser sidan 11, under rubriken “Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag”.

Förändringen påverkar inte Nettokassaflödet från investeringsaktiviteter, vilket fortfarande uppgår till-751 Mkr för Okt-Dec 2016 och 567 Mkr för Jan-Dec 2016.

Följande rader påverkas av omklassificeringen:


Som
publicerat
Okt-Dec
2016
 
Om-
klassificerat
Okt-Dec
2016
 
Som
publicerat
Jan-Dec
2016
 
Om-
klassificerat

Jan-Dec
2016
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier-1 076-693-2 654-2 271
Försäljning av materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier325-583 2212 838
Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter-751-751567567

Aktiebolaget SKF
(publ)

     Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 08:45 CET.

     
För ytterligare information:
 
Press Relations:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations:
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

       SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Bokslutskommuniké 2016 (1.5 MB)

SKF logo