Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Omklassificering i specifikation till nettokassaflöde från investeringsaktiviteter i SKFs Bokslutskommuniké 2016

2017 februari 06, 08:45 CET

Göteborg, 6 februari 2017:

SKF meddelar en omklassificering mellan raderna i specifikationen till "Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter” i SKFs Bokslutskommuniké 2016. Förändringarna avser sidan 11, under rubriken “Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag”.

Förändringen påverkar inte Nettokassaflödet från investeringsaktiviteter, vilket fortfarande uppgår till-751 Mkr för Okt-Dec 2016 och 567 Mkr för Jan-Dec 2016.

Följande rader påverkas av omklassificeringen:


Som
publicerat
Okt-Dec
2016
 
Om-
klassificerat
Okt-Dec
2016
 
Som
publicerat
Jan-Dec
2016
 
Om-
klassificerat

Jan-Dec
2016
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier-1 076-693-2 654-2 271
Försäljning av materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier325-583 2212 838
Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter-751-751567567

Aktiebolaget SKF
(publ)

     Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 08:45 CET.

     
För ytterligare information:
 
Press Relations:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations:
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

       SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Bokslutskommuniké 2016 (1.5 MB)

SKF logo