Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF levererar prestationsbaserat underhåll till Zinkgruvan Mining

2017 februari 28, 12:43 CET

Göteborg, 28 februari 2017: Zinkgruvan Mining i Zinkgruvan har slutit ett prestationsbaserat avtal med SKF och Momentum Industrial AB för leverans av ett helhetskoncept av övervakningstjänster och produkter. Avtalet innehåller online övervakning på de fyra produktionskritiska kvarnarna i anrikningsverket och även produkter anpassade för kvarnar.

-          Avtalet som omfattar fem år är prestationsbaserat mätt i antal producerade ton och syftar till att öka driftsäkerheten och därmed förutsättningarna för ökad produktion, säger Magnus Backe, chef för SKF Solution Factory i Kiruna.

Gruvan som anrikar zink, bly och koppar är belägen cirka 15 km från Askersund och innefattar en djup underjordisk gruva, anrikningsverk och tillhörande infrastruktur och sandmagasin. Metallkoncentrat transporteras via lastbil till närliggande hamn för transport till smältanläggning.

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna.

-          Vi har lång erfarenhet av produktionsstödjande åtgärder i anläggningar världen över och är glada att få vara delaktiga i att förbättra tillgängligheten i den roterande utrustningen och produktiviteten på Zinkgruvan Mining, säger Magnus Backe chef Solution Factory i Kiruna.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 47 922. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (3.6 MB)

SKF logo