Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF investerar i rulltillverkning i Kina

2017 januari 16, 08:05 CET

Göteborg, 16 januari 2017

SKF investerar 70 miljoner kronor för att utveckla rulltillverkning i Dalian, Kina. Investeringen kommer att förbättra koncernens kapacitetsutnyttjande samt stärka SKFs erbjudande i Kina.

Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia, säger: ”Investeringen i rulltillverkning i Kina är ett strategiskt viktigt steg. Det medför att vi kan utnyttja våra befintliga tillverkningsresurser på ett effektivare sätt och stärker vår position på den kinesiska marknaden, genom förbättrade ledtider och service till våra kunder.”

Investeringen i Dalian har redan inletts och tillverkning av rullar kommer stegvis att öka under 2017.

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (10.7 MB)

SKF logo