Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF investerar ytterligare 145 miljoner kronor i produktionskanaler i Schweinfurt

2017 januari 16, 08:00 CET

Investeringarna i Schweinfurt moderniserar produktion av stora lager, förkortar produktionsledtider med 50% och förstärker konkurrenskraft

Göteborg, 16 januari 2017

SKF investerar ytterligare 145 miljoner kronor i modernisering av tillverkningen av stora lager i Schweinfurt, Tyskland.

Som en del av investeringen kommer en ny, automatiserad svarvningskanal att installeras. Detta kommer i kombination med de senaste lösningarna inom digitaliserade tillverkningsprocesser att minska återställningstider och ge större produktionsflexibilitet. 

Dessutom kommer en ny värmebehandlingsprocess att införas, som är både effektivare och förbättrar lagrets presstanda.

Luc Graux, President, Bearing Operations, säger: ”Den här investeringen är i linje med vår strategi att utveckla världsledande tillverkningskanaler som ersätter äldre, mindre konkurrenskraftiga kanaler inom våra främsta produktlinjer. Den bekräftar även SKFs ambition att utveckla våra fabriker i Europa och i Tyskland, i synnerhet.”

Investeringen som tillkännages idag väntas genomföras under 2018.

SKF har under de senaste tre månaderna tillkännagivit investeringar på totalt 295 miljoner kronor i uppgraderingar av produktionskanaler i Schweinfurt.

Tidigare pressmeddelanden om liknande ämnen:

3 november 2016: SKF investerar 150 miljoner kronor i produktionskanaler i Schweinfurt:
[länk till pressmeddelande]

9 juni 2016: SKF konsoliderar tillverkningsenheter i Nordamerika:
[länk till pressmeddelande]

17 april 2015: SKF investerar 190 miljoner kronor i produktionskanaler i Göteborg:
[länk till pressmeddelande]

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (183 KB)

SKF logo