Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF avyttrar Reelcraft

2017 juni 16, 10:30 CEST

Göteborg, 16 juni 2017:

SKF har tecknat ett avtal, med förbehåll för myndighetsgodkännande, avseende avyttring av Reelcraft, en tillverkare av slangar och slangvindor för industriella applikationer, till Madison Industries.

Den totala köpeskillingen uppgår till 115 miljoner dollar, på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2017.

Reelcraft blev en del av SKF genom förvärvet av Lincoln Industrial 2010 och har sitt huvudkontor i Indiana, USA. Reelcrafts försäljning 2016 uppgick till cirka 55 miljoner dollar. 

Tidigare pressmeddelanden om liknande ämnen:

26 april 2016: SKF avyttrar Kaydon velocity control verksamhet
[länk till pressmeddelande]

17 mars 2016: SKF avyttrar fly-by-wire verksamhet
[länk till pressmeddelande]

17 augusti 2015: SKF avyttrar bolag verksam inom metall-sammanfogning
[länk till pressmeddelande]

30 juni 2015: SKF avyttrar bolag verksamma inom filtreringsindustrin
[länk till pressmeddelande]

5 maj 2015: SKF slutför avyttring av Erin Engineering
[länk till pressmeddelande] 

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (13.7 KB)

SKF logo