Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF publicerar årsredovisning för 2016 och lanserar nya klimatmål

2017 mars 07, 10:00 CET

SKF bekräftar sitt fortsatta åtagande att minska klimatpåverkan i och med lanseringen av nya klimatmål som fokuserar på koldioxidintensitet

Göteborg, 7 mars 2017:

SKF har idag publicerat sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen kan laddas ner påwww.skf.com

Vid utgången av 2016 slutförde koncernen ett fyraårigt program för att minska klimatpåverkan, vilket resulterat i 14% lägre absolut energianvändning i den egna verksamheten och 31% lägre utsläpp från transporter. Försäljningen från SKFs BeyondZero kundlösningar – produkter och lösningar som ger kunderna betydande miljöfördelar – uppgick dessutom till 6,8 miljarder kronor 2016, vilket motsvarar en 15% tillväxt jämfört med föregående år. 

SKFs nya klimatmål 2025 inkluderar en minskning av koldioxidutsläpp per ton av sålda lager samt per ton av levererad produkt till kunder med 40% till 2025, med 2015 som basår. Dessutom kommer bolaget fortsätta rapportera om utvecklingen för BeyondZero kundlösningar samt för energieffektivitet i leverantörskedjan.

Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger: ”Våra kunder, investerare och samhället i stort har alla nytta av de konkreta åtgärder vi vidtar för att öka effektiviteten och minska våra utsläpp. Våra produkter är hjärtat i roterande maskiner och utrustning, och det innebär att vi har en unik position där vi kan arbeta tillsammans med kunder och leverera de lösningar som behövs för hjälpa dem minska sin klimatpåverkan, ett fokusområde för FNs hållbara utvecklingsmål.”

”Varje procent friktion vi sparar, varje gram vikt vi tar bort och varje droppe smörjning vi undviker bidrar till att kunder kan minska sin miljöpåverkan och sänka sina kostnader. Därför har vi idag lanserat ett antal tydliga och lättförståeliga mål som har samma inriktning på hela värdekedjan som de som utvecklades under 2012–2016.”

Ytterligare information om hur SKF uppfyller sina klimatmål finns i årsredovisningen och påwww.skf.com/climate.

Aktiebolaget SKF 
(publ)


För ytterligare information:
Press Relations:Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576;theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104;
patrik.stenberg@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (2.8 MB)

SKF logo