Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF slår rekord i återvinning av restprodukter

2017 november 08, 13:14 CET

Göteborg 2017-11-08:SKF i Göteborg tillverkar över en miljon lager per år och återvinningen av slipmull slår nytt rekord. Över 95 procent av slipmullen återvinns till nytt lagerstål. 

-         Vårt miljöarbete går ut på att erbjuda energieffektiva produkter till våra kunder, men också att minska miljöavtrycket i den egna produktionen, säger Elisabet Stadler, miljöchef på SKF i Sverige.

 I samband med bearbetning och slipning av rullager i produktionen bildas slipmull som en restprodukt. Den tas omhand och separeras från slipvätskor,sorteras, upparbetas och kvalitetssäkras för att därefter levereras som råvara till stålverket. I stålverket blir slipmullen nytt stålsom går tillbaka till SKFs produktion.  

-         Denna återvinningskedja hade inte varit möjlig utan det täta samarbetet med avfallsentreprenören Stena Recycling och stålverket, säger Elisabet Stadler.

Återvinningsgraden av slipmull har varit hög och legat över 90 procent i flera år, men sedan SKF investerat i ännu en press för brikettering av slipmullen har resultaten förbättrats ytterligare.

-         Vi har idag en återvinningsgrad på över 95 procent så det är rekord för oss, säger Elisabet Stadler. 

SKF har verksamhet på flera orter i Sverige. I Göteborg finns koncernens huvudkontor ochtillverkning av sfäriska rullningslager, lagerhus i Katrineholm, kopplingar i Hofors, smörjsystem i Linköping, tillverkning av tillståndskontrollsystem i Luleå samt service center för tillståndskontroll i Kiruna.

Merparten av SKFs produkter som tillverkas i Sverige går på export till tung industriså somgruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, fartygspropellrar, industriväxellådor, tågindustrin, industrifläktar och pumpar.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF slår rekord i återvinning av restprodukter (5.5 MB)

SKF logo