Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF slår rekord i återvinning av restprodukter

2017 november 08, 13:14 CET

Göteborg 2017-11-08:SKF i Göteborg tillverkar över en miljon lager per år och återvinningen av slipmull slår nytt rekord. Över 95 procent av slipmullen återvinns till nytt lagerstål. 

-         Vårt miljöarbete går ut på att erbjuda energieffektiva produkter till våra kunder, men också att minska miljöavtrycket i den egna produktionen, säger Elisabet Stadler, miljöchef på SKF i Sverige.

 I samband med bearbetning och slipning av rullager i produktionen bildas slipmull som en restprodukt. Den tas omhand och separeras från slipvätskor,sorteras, upparbetas och kvalitetssäkras för att därefter levereras som råvara till stålverket. I stålverket blir slipmullen nytt stålsom går tillbaka till SKFs produktion.  

-         Denna återvinningskedja hade inte varit möjlig utan det täta samarbetet med avfallsentreprenören Stena Recycling och stålverket, säger Elisabet Stadler.

Återvinningsgraden av slipmull har varit hög och legat över 90 procent i flera år, men sedan SKF investerat i ännu en press för brikettering av slipmullen har resultaten förbättrats ytterligare.

-         Vi har idag en återvinningsgrad på över 95 procent så det är rekord för oss, säger Elisabet Stadler. 

SKF har verksamhet på flera orter i Sverige. I Göteborg finns koncernens huvudkontor ochtillverkning av sfäriska rullningslager, lagerhus i Katrineholm, kopplingar i Hofors, smörjsystem i Linköping, tillverkning av tillståndskontrollsystem i Luleå samt service center för tillståndskontroll i Kiruna.

Merparten av SKFs produkter som tillverkas i Sverige går på export till tung industriså somgruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, fartygspropellrar, industriväxellådor, tågindustrin, industrifläktar och pumpar.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF slår rekord i återvinning av restprodukter (5.5 MB)

SKF logo