Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF gör förändringar i koncernledningen

2017 september 08, 12:00 CEST

Göteborg, 8 september 2017:

SKF gör följande förändringar i koncernledningen, med omedelbar verkan.

Kent Viitanen utses till President, Bearing Operations. Kent var tidigare Senior Vice President, Group People, Communication and Quality. Kent började på SKF 1988 och har haft ett antal ledande befattningar som affärsområdes- och fabrikschef i Sverige och utomlands. Group Quality-funktionen integreras inom Bearing Operations. Kent efterträder Luc Graux, som tillträder en ny roll inom Bearing Operations.

Carina Bergfelt, General Counsel and Senior Vice President, Legal and Sustainability, blir även ansvarig för Group People and Communication.

Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger: “Den här förändringen säkerställer att vi får ledarskapet på plats som behövs för att leverera de investeringar vi har annonserat inom world-class manufacturing och digitalisering av vår logistikverksamhet.”    

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 589 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (12.9 KB)

SKF logo