Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF hittar framgångsrik lösning för att anpassa tillverkningskapaciteten i Göteborg

2010 mars 30, 13:30 CET

Under 2009 använde SKF flera olika flexibla arbetstidsöverenskommelser för att hantera den lägre efterfrågan från marknaden. Sedan årsskiftet har företaget arbetat för att få fram en mer permanent anpassning av tillverkningskapaciteten i Göteborg. Programmet, som påverkar omkring 150 personer, fastställdes i mars och omfattar avtalspension, frivilligt avgångsvederlag, omplaceringar av personal samt investeringar i kompetens och utveckling.

Den totala kostnaden för omstruktureringsaktiviteterna, som kommer att belasta resultaträkningen för första kvartalet, uppgår till 90 miljoner kronor och kommer att påverka Industrial Division. Dessa åtgärder kommer att innebära besparingar på cirka 50 miljoner kronor per år när de är fullt införda tredje kvartalet 2010, allra senast.

- Tillsammans med de fackliga representanterna har vi arbetat hårt i över ett års tid för att undvika varsel samtidigt som vi anpassat vår kostnadsnivå till en lägre efterfrågan. Vi är mycket nöjda med att vi har hittat en långsiktig lösning som gör att vi kan behålla viktig kompetens och undvika produktionsstörningar, säger Carl Orstadius, VD SKF Sverige AB.

Göteborg den 30 mars 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2010 kl 13.30.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo