Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF inviger servicecenter i Shanghai för vindkraftsindustrin

2010 april 14, 14:58 CET

KF Asia Pacific invigde den 14 april ett servicecenter för vindkraftsindustrin. Centret är beläget i SKF Solution Factory i Shanghai. Detta är SKFs tredje center av sitt slag, vilket är skräddarsytt och efterföljare till SKFs center i Hamburg, Tyskland och i Houston, USA.

I många år har SKF inriktat sig på underhållsteknik med fokus på tillförlitlighet för vindturbiner och har stor kunskap och erfarenhet av att förse kunder i Europa och USA med fjärrövervakning, anläggningsoptimering och hantering av reservdelar av vindkraftsverk.

Eftersom utvecklingen av storskaliga vindkraftsprojekt har satt fart i Kina, blir effektiviteten och tillförlitligheten av drift och underhåll av vindkraftverken allt viktigare. Centret har inrättats för att möta efterfrågan på marknaden för underhållsteknik inom vindkraftsindustrin och för att kunna erbjuda helhetslösningar gällande drift och underhåll på den snabbt växande marknaden inom vindkraftsindustrin i Asien/Stillahavsområdet och då särskilt i Kina.

- Att inrätta ett servicecenter för vindkraftsindustri i Shanghai visar tydligt SKFs starka engagemang att tillhandahålla omfattande tekniskt stöd och tjänster till vindkraftsindustrin och marknaden för drift och underhåll av vindkraftsparker i Asien/Stillahavsområdet, säger Vartan Vartanian, chef för SKF Service Division.

Göteborg den 14 april 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2010 kl 14.45.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo