Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Information om SKFs resultat för första kvartalet 2010, före publicering av kvartalsrapporten

2010 april 15, 18:00 CET

-Vi presterade ett mycket starkt resultat i första kvartalet beroende på bättre försäljning och en högre tillverkningsvolym, båda huvudsakligen under mars månad. Den förbättrade försäljningen var främst inom vår fordonsverksamhet. Eftersom vårt resultat är mycket högre än marknadens förväntningar så har vi valt att kommunicera väsentliga nyckeltal för perioden, före publiceringen av vår kvartalsrapport nästa vecka, säger Tom Johnstone, vd och koncernchef.

SKF-koncernens resultat för det första kvartalet 2010 (2009) var:

Försäljning: 14 446 Mkr (14 849)

Rörelseresultat: 1 702 Mkr* (768)

Rörelsemarginal: 11,8% (5,2)

Resultat före skatt: 1 504 Mkr (531)

*) Kvartalet inkluderar kostnader för omstruktureringar på cirka 90 Mkr, vilket huvudsakligen påverkade Industrial Division. Motsvarande siffra för första kvartalet förra året var 175 Mkr.

Försäljningsminskningen på 2,7% under kvartalet uttryckt i kronor kan hänföras till: volym +5,3%, pris/mix -0,3% och valutaeffekter -7,7%.

Ytterligare information kommer att publiceras den 20 april i samband med företagets rapportering av första kvartalet 2010.

Göteborg den 15 april 2010

Aktiebolaget SKF (publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2010 kl 18.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo