Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF - Rapport första kvartalet 2010

2010 april 20, 08:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"SKF levererade ett mycket starkt resultat under kvartalet med bättre volym och högre tillverkningsnivåer, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 11,8%. Efterfrågan utvecklades positivt under kvartalet, framför allt inom fordonsverksamheten vilket påverkade vår pris/mix negativt. Vi såg en mycket positiv utveckling av vår verksamhet i Asien och Latinamerika, samt en viss förbättring i Nordamerika. I Europa är efterfrågan dock fortfarande svag, om vi bortser från vår fordonsverksamhet.

För andra kvartalet förväntas en påtagligt högre efterfrågan jämfört med andra kvartalet föregående år och något högre sekventiellt. Till följd av den högre efterfrågan ökade vi tillverkningen under första kvartalet, vilket gav en bra effekt på vårt kostnadsutnyttjande framför allt under mars månad. Vi kommer att hålla denna tillverkningsnivå under andra kvartalet."KV 1 2010Kv1 2009
Försäljning, Mkr 
14,44614,849
Rörelseresultat, Mkr1,702768
Rörelsemarginal, %
11.85.2
Resultat före skatt, Mkr1,504531
Nettoresultat, Mkr
1,070394
Resultat per aktie, kr2.270.86
Några av dessa nyckeltal har redan publicerats den 16 april 2010..


Försäljningsminskningen på 2,7% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym 5,3%, pris/mix -0,3% och valutaeffekter -7,7%.

Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 90 Mkr, vilka huvudsakligen påverkade Industrial Division.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2010

Försäljningsutveckling jämfört med andra kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen totalt. I Europa och Nordamerika förväntas den bli högre och i Asien och Latinamerika påtagligt högre. Den förväntas bli något högre för Industrial Division och påtagligt högre för både Service Division och Automotive Division.

Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet 2010

Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. I Europa och Nordamerika förväntas den bli något högre och i Asien och Latinamerika högre. För både Industrial Division och Service Division förväntas den bli något högre och för Automotive Division högre.

Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och högre jämfört med genomsnittsnivån för första kvartalet 2010.

Göteborg den 20 april 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 Tom Johnstone   
 Vd och koncernchef
 

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 20 april 2010.


tterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo