Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Professor Stathis Ioannides från SKF får Leonardo da Vinci-utmärkelse

Stathis Ioannides
Stathis Ioannide

2010 maj 03, 14:15 CET

Professor Stathis Ioannides har blivit tilldelad Leonardo da Vinci-utmärkelsen för sitt bidrag till konstruktionen av nya rullningslager genom att han kombinerat den tribologiska teorin med de tekniska och praktiska aspekterna av verkstadsindustrin och därmed vunnit synergieffekter.

Den internationella Leonardo da Vinci-utmärkelsen har instiftats av AIPI, den italienska föreningen för designers inom industrin, och delas ut vartannat år till både italienska och utländska designers, samt italienska företag som har lämnat värdefulla bidrag till teknisk industriell innovation.

- Det gläder mig att Stathis blir uppmärksammad för sitt utomordentliga arbete inom tribologi och avancerad modellering av lager. Han har spelat en nyckelroll i många år för utvecklingen av SKFs lager, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

Leonardo da Vinci-utmärkelsen kommer att överlämnas till professor Ioannides den 4 maj vid en högtidlig ceremoni i Italien.

Professor Ioannides är erkänd över hela världen som expert inom tribologi och ledde från 1983 utvecklingen av SKFs livslängdsteori. Denna blev 2007 antagen som den nya ISO-standarden för livslängdsberäkningar av lager and används idag av alla lagertillverkare i världen.
Professor Ioannides lämnade sin tjänst som chef för produktionsteknik i juli 2009 efter att ha varit anställd på SKF i över 30 år. Han har fortfarande ett nära samarbete med SKF som konsult och är gästprofessor vid Imperial College i England, ett av de ledande och mest berömda universiteten i världen inom studier av tribologi.

Göteborg den 3 maj 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2010 kl 14.15.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.
 

SKF is a leading global supplier in the areas of bearings, seals, mechatronics, services and lubrication systems. The Group’s service offer includes technical support, maintenance services, engineering consultancy and training. SKF is represented in more than 130 countries and has 15,000 distributor locations worldwide. The Group’s annual sales 2009 were SEK 56,227 million. The number of employees was 41,172. www.skf.com.

SKF logo