Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKFs energieffektiva lager visas på världsutställningen i Shanghai

2010 maj 10, 12:00 CET

SKF är officiell samarbetspartner i den svenska paviljongen på World Expo 2010, som öppnade den 1 maj i Shanghai. Världsutställningen tema är "Better City, Better Life". SKF finns representerat i paviljongens permanenta utställning med sina nya energieffektiva lager och en innovativ lagerlösning för vindkraftverk.

- Världsutställningen passar SKF mycket bra eftersom vi har arbetat med hållbarhet i många år. Vårt miljöarbete fokuserar på att minimera miljöpåverkan till följd av företagets verksamhet samt på att utveckla produkter och lösningar som hjälper våra kunder att minska sin energiförbrukning. Världsutställningen ger oss ett jättebra tillfälle att träffa många av våra lokala och internationella kunder och visa upp de nya produkter och lösningar vi har utvecklat, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

I paviljongens konferensområde får kunderna se en specialutställning som bland annat inbegriper systemet SKF WindCon för kontinuerlig tillståndskontroll av vindturbiner. Den kinesiska vindkraftssektorn växer oerhört snabbt. SKF tillhandahåller lager, tätningar, smörjsystem och lösningar för tillståndskontroll till de ledande tillverkarna inom denna bransch.

Kina är en snabbt växande och mycket viktig marknad för SKF och under de senaste tre åren har företaget väsentligen utökat sina investeringar i landet. Tre nya fabriker har startats varav den största ligger i Dalian. Investeringskostnaderna för denna uppgår till 1,1 miljarder kronor och fabriken kommer att ha 600 anställda i färdigt skick. SKF har också öppnat ett servicecenter för vindkraftverk och två SKF Solution Factories i Kina.

- SKFs närvaro i Kina sträcker sig långt bak i tiden. Vårt försäljningskontor öppnade redan 1916 och vår första fabrik 1994. Idag är Kina vår tredje största marknad och vi har mer än 4 000 anställda där. SKF har under de senaste åren gjort ett antal investeringar till stöd för vår tillväxt på denna viktiga marknad, och vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vår verksamhet i Kina, säger Tom Johnstone.

Göteborg den 10 maj 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2010 kl 12.00..

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo