Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF investerar i ny skog i Kina

2010 maj 21, 09:30 CET

SKF har idag undertecknat ett ramavtal med State Forestry Administration i Kina att plantera ny skog i en avlägset belägen del av landet. Projektet väntas pågå i fem år. SKF har valt Sveriges lantbruksuniversitet, ett av de ledande forskningsinstituten inom skogsbruk, som teknisk partner.

Undertecknandet skedde i samband med att "Sweden China Innovation Week" i Peking drog igång för att uppmärksamma 60-årsjubileet av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kina.

Kina siktar mot att uppnå en skogstäckning på över 26% år 2050. Genom att investera i denna skog siktar SKF mot att ge miljömässiga såväl som sociala bidrag till de lokala samhällena.

- Vi är medvetna om den viktiga roll som skogar utgör i ekosystemet och detta projekt stödjer vårt hållbarhetsarbete och vårt koncept BeyondZero. Vi har åtagit oss att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet och erbjuder nya tekniker, produkter och tjänster med miljömässigt mervärde till våra kunder, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

SKF har en fungerande process som ständigt siktar mot att förbättra energieffektivitet när det gäller efterfrågan på energi både för tillverkning och anläggningar. För SKF har detta resulterat i en minskning av koldioxidutsläpp på över 150 000 ton, vilket har inneburit en absolut minskning på nära 27% under de senaste fyra åren.

Göteborg den 21 maj 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2010  kl 09.30.
 


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

 

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.
 

SKF logo