Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF – Halvårsrapport 2010

2010 juli 15, 08:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordons-verksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den mycket goda försäljnings-utvecklingen och den högre tillverkningsnivån, kombinerat med kostnadsminskningar, resulterade i ett starkt resultat för SKF-koncernen, rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal.

Under tredje kvartalet förväntar vi oss en fortsatt god försäljningsnivå för koncernen, vilken blir påtagligt högre än föregående år. Alla regioner och divisioner förväntas få en god tillväxt, även om vi förväntar oss en lägre försäljning till den europeiska bilindustrin. Tillverkningen kommer att hållas på samma nivå som under andra kvartalet, vilket innebär att den blir påtagligt högre än förra året."

 


KV 2010
KV 2009
YTD 2010
YTD 2009
Försäljning, Mkr15,70914,16730,15529,016
Rörelseresultat, Mkr2,2394743,9411,242
Rörelsemarginal, %14.33.413.14.3
ORörelsemarginal exkl. omstrukturering, %14.36.913.46.6
Resultat före skatt, Mkr2,0473123,551843
Nettoresultat, Mkr1,4513232,521717
Resultat per aktie, kr3.090.695.361.55
Försäljningsökningen på 10,9% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:

volym 16,6%, pris/mix -0,5% och valutaeffekter -5,2%.

För halvåret kan ökningen på 3,9%, uttryckt i kronor, hänföras till:

volym 10,8%, pris/mix -0,4% och valutaeffekter -6,5%.

 

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2010

Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.

Försäljningsutveckling jämfört med andra kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster

Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Division och något högre för Industrial Division och Service Division.

Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.

 

Göteborg den 14 juli 2010

 

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

 

Tom Johnstone                                
Vd och koncernchef, styrelseledamot            
 
Leif Östling
Ordförande
Ulla Litzén
Ledamot
Winnie Fok
Ledamot
Hans-Olov Olsson
Ledamot
Lena Treschow Torell
BLedamot
Peter Grafoner
Ledamot
Lars Wedenborn
Ledamot
Joe Loughrey
Ledamot
Jouko Karvinen
Ledamot
Lennart Larsson
Ledamot
Kennet Carlsson
Ledamot


                         

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 15 juli 2010.


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo