Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF investerar i två nya fabriker i Asien

2010 augusti 26, 10:15 CET

Vid SKFs kapitalmarknadsdag i Göteborg den 26 augusti tillkännagavs två nya investeringar i Asien.

Ytterligare SKF-investering i Kina

SKF fortsätter att expandera i Kina och bygger en fabrik för mellanstora lager för att stödja den snabbt växande efterfrågan från den lokala marknaden såväl som övriga Asien. Fabriken kommer huvudsakligen att betjäna kunder inom förnybar energi, metallbearbetning, tunga arbetsfordon, elektriska motorer och industriväxellådor.

Fabriken kommer att förläggas till Dalian, nära SKFs befintliga fabrik för stora lager.

- Vår verksamhet i Asien fortsätter att utvecklas mycket positivt vilket gör en investering av det här slaget viktig för att ytterligare stöjda tillväxten i regionen. Detta steg utökar vår tillverkningsbas och förstärker vårt engagemang i den här marknaden, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

Den nya investeringen uppgår till cirka 400 Mkr. Fabriken på 12 000 m2 förväntas vara i drift 2011 och ha 250 anställda.

Tätningsfabrik i Mysore, Indien

SKF har beslutat utvidga sin befintliga kapacitet för tillverkning av tätningar genom att bygga en ny fabrik i Mysore i Indien. Den nya fabriken kommer att betjäna kunder inom segmenten fordon, tåg och industriella tillämpningar. Investeringen uppgår till cirka 160 Mkr.

Beslutet grundas på den snabbt växande efterfrågan från huvudsakligen SKFs kunder i Indien men också från kunder i andra geografiska områden. Den nya fabriken i Mysore kommer att ingå i SKF Technologies (India) Pvt Ltd. Den kommer att vara i full drift vid halvårsskiftet 2012 och totalt ha 600 anställda.

- SKFs snabbt expanderande tätningsverksamhet i Asien kräver en ökning av vår kapacitet i regionen. Fabriken kommer att ytterligare stärka SKFs ställning i Asien och speciellt Indien, säger Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive Division.


Göteborg den 26 augusti 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2010 kl 10.15.


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

SKF logo