Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2011

2010 september 27, 10:00 CET

I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 29 april 2010 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2011.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Hans Sterte, Skandia Liv
Ramsay Brufer, Alecta
Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 april 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2012 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2011, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
hans.sterte@skandia.se
ramsay.brufer@alecta.com
marianne.nilsson@swedbankrobur.se


Göteborg den 27 september 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2011 kl 10.00.


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.  

SKF logo