Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF bokför 150 Mkr i finansnettot beroende på en räntebärande fordran på Ovako

2010 oktober 12, 16:00 CET

SKF sålde sitt innehav i Oy Ovako Ab under 2006 och en räntebärande fordran med förfall inom 3-6 år utfärdades av köparen. För vidare detaljer se pressmeddelande daterad 17 juli 2006.

På grund av en ägarförändring för Ovako har bolagets skulder, inklusive den räntebärande fordran, rekonstruerats. Detta resulterar i att SKF får en negativ effekt, på cirka 150 Mkr i finansnettot för tredje kvartalet, som inte är kassaflödespåverkande.

Ovako är en viktig leverantör till SKF och kommer att fortsätta vara det även med det nya ägarförhållandet.

Göteborg den 12 oktober 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2010 kl 16.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com
 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.  

SKF logo