Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKFs förvärv av amerikanskt smörjsystemföretag godkänt

2010 december 23, 12:15 CET

SKFs förvärv av Lincoln Holdings Enterprises (som nedan benämns Lincoln Industrial), en ledande leverantör av smörjsystem och smörjverktyg, har blivit godkänt av berörda konkurrensmyndigheter. SKF betalar cirka 1 miljard dollar, utifrån en kassa- och lånefri basis, för Lincoln Industrial. Förvärvet förväntas vara avslutat vid årsskiftet.

Lincoln Industrial har sitt huvudkontor i St. Louis i Missouri, USA och har cirka 2 000 anställda. För 2010 beräknas att företaget kommer att uppnå en försäljning på närmare 400 miljoner dollar med en rörelsemarginal på cirka 24%. Lincoln Industrial kommer att ingå i en ny affärsenhet för smörjsystem inom SKFs Industrial Division.

Lincoln Industrial kommer att inkluderas i SKFs balansräkning från och med årsskiftet 2010 och i rörelseresultatet från första kvartalet 2011.

- Det är mycket spännande att få välkomna Lincoln Industrial till SKF. Det här förvärvet är helt i linje med vår strategi att växa inom smörjsystemmarknaden, och Lincoln Industrial kompletterar SKFs befintliga smörjsystemverksamhet mycket väl. Med det här förvärvet breddar vi vår kompetens inom det här området och kommer att kunna stödja våra kunder med ännu bättre lösningar, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

I samband med denna transaktion kommer SKF-koncernen ta kostnader på cirka 100 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2010.

Detta förvärv tillkännagjordes i ett tidigare pressmeddelande, daterat 19 oktober 2010.


Göteborg den 23 december 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 23 december 2010, kl 12.15.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo