Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF utser Poul Jeppesen till ny chef för Nordamerika

Poul Jeppesen
Poul Jeppesen

2011 februari 08, 13:00 CET

SKF har utsett Poul Jeppesen till chef för region Nordamerika med övergripande ansvar för Kanada, Mexiko och USA. Poul Jeppesen rapporterar till Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef, och ingår i SKFs koncernledning.

Poul Jeppesen var tidigare chef för SKF USA Inc. Den nya utnämningen gäller från 1 februari 2011. 

Nordamerika är en mycket viktig marknad för SKF och företaget intensifierar nu sina aktiviteter i regionen, vilket också nyligen visats genom förvärvet av Lincoln Industrial. Det är för att stödja de operativa divisionernas fortsatta tillväxt i området som SKF nu bildar en nordamerikansk region.
 
Poul Jeppesen har haft flera chefspositioner inom försäljning, marknadsföring, produktutveckling och tillverkning sedan han anställdes på SKF 1982. Han kommer även i fortsättning att vara baserad i Lansdale, Pennsylvania i USA.
 
Göteborg den 8 februari 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)
 
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2011 kl 13.00.
  
För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till SEK 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.

SKF logo