Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF - Rapport första kvartalet 2011

2011 april 19, 08:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"SKF-koncernen har haft en mycket bra start på året med rekordsiffror i form av försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt ett bra kassaflöde. Vi hade en mycket positiv försäljningsutveckling inom alla geografiska områden och divisioner, med ett liknande mönster i efterfrågan som i slutet av förra året. De steg vi har tagit för att minska vår kostnadsbas och kompensera för högre råmaterialkostnader syns nu tydligt i koncernens rörelseresultat. Integreringen av Lincoln Industrial i SKF och utvecklingen av vår totala smörjsystems-verksamhet går enligt plan.

Vi såg ingen större påverkan av den fruktansvärda tragedin i Japan under kvartalet, varken på efterfrågan eller på vår leveransförsörjning. Vi förväntar oss dock en del negativa effekter under andra kvartalet, huvudsakligen i vår försäljning till bilindustrin, men det är mycket svårt att kvantifiera. Vi ser för närvarande ingen påtaglig påverkan på efterfrågan i de andra verksamhetssegmenten, så vi förväntar oss att den totala efterfrågan blir något högre sekventiellt för koncernen. Vi kommer fortsätta arbeta för att stärka koncernen för framtiden och samtidigt investera i vår verksamhet för att stödja våra långsiktiga finansiella mål."Kvartal 1 2011Kvartal 1 2010
Försäljning, Mkr
16,70214,446
Rörelseresultat, Mkr2,5041,702
Rörelsemarginal, %15.011.8
Rörelsemarginal exkl.  omstrukturering, %
15.012.4
Resultat före skatt, Mkr2,3181,504
Nettoresultat, Mkr1,6201,070
Resultat per aktie, kr3.442.27
Försäljningsökningen på 15,6% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym 20,1%, struktur 5,0%, pris/mix 1,3% och valutaeffekter -10,8%.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2011
Efterfrågan jämfört med andra kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen och inom alla geografiska områden. Den kommer att bli påtagligt högre för Industrial Division och Service Division samt något högre för Automotive Division.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2011
Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen, högre i Asien och Latinamerika, något högre i Nordamerika och relativt oförändrad i Europa. Industrial Division och Service Division förväntas bli något högre och Automotive Division relativt oförändrad.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och relativt oförändrad jämfört med första kvartalet.

Göteborg den 19 april 2011

Aktiebolaget SKF (publ.)

Tom Johnstone

Vd och koncernchef

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl. 08.00.
 

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication
tel: 031-3373260, 0706-973260,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, 0705-181994,
e-post: marita.bjork@skf.com

Ladda ner presspaket

Presspaket (81.7 KB)

SKF logo