Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF etablerar tekniskt center tillsammans med Chalmers

2011 april 28, 13:00 CET

SKF och Chalmers tekniska högskola har tecknat ett femårskontrakt för att etablera ett tekniskt center för hållbarhet och miljö. Det kommer att ligga vid Chalmers i Göteborg med syftet att bedriva forskning och utveckling inom områdena teknologi, tillverkning, affärsprocesser och affärsstrategi.

Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att skapa ett nära samarbete för att leverera banbrytande and industrifokuserad forskning inom hållbarhet som är ett kärnområde för både SKF och Chalmers.

- Kontraktet bygger på det långa partnerskap som SKF har med Chalmers. Genom att ta det här samarbetet ett steg vidare och skapa ett tekniskt center vid Chalmers, kommer vi att bättre kunna fokusera våra investeringar inom forskning och utveckling och få tillgång till Chalmers ledande expertis inom hållbarhet och miljö, säger dr Alan Begg, chef för SKF Group Technology.

Till att börja med omfattar kontraktet med Chalmers en koordinator och forskningsledare och tre doktorandtjänster. Avsikten är att öka antalet anställda under de närmaste åren.

- I och med att vi utvidgar vårt samarbete med SKF kan resultatet av vår forskning komma i direkt användning, i ett industriellt sammanhang. Det är anledningen till att vi söker strategiska samarbeten av det här slaget. Vi vill bidra med ny kunskap och idéer för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt sunda lösningar, och är glada att SKF tycker att detta är attraktivt, säger Johan Carlsten, vicerektor vid Chalmers.

Detta tekniska center vid Chalmers är det tredje som SKF har etablerat. 2009 skapades ett center med fokus på stålteknologi vid Cambridge och 2010 ett för tribologi vid Imperial College London.

Göteborg den 28 april 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.         

SKF logo