Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Halvårsrapport 2011

2011 juli 15, 08:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"Efterfrågan utvecklades väl i linje med våra förväntningar under kvartalet och detta i kombination med de aktiviteter som vi genomför har gjort det möjligt för oss att leverera rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal samt ett bra kassaflöde. Vår försäljning i lokala valutor utvecklades positivt inom alla geografiska områden och divisioner. Vi ökade som planerat investeringarna i verksamheten för att stödja våra långsiktiga initiativ och finansiella mål.

Trots den ökade osäkerheten på marknaden förväntar vi oss en god utveckling av efterfrågan för koncernen under tredje kvartalet, exklusive påverkan av det normala säsongsmönstret. Vi kommer att fortsätta investera i vår verksamhet och genomföra nödvändiga åtgärder för att kompensera för höga råmaterialkostnader och valutautvecklingen."NyckeltalKvartal 2 2011
Kvartal 2 2010
År till dato 2011
År till dato 2010
Försäljning, Mkr16,71215,70933,41430,155
Rörelseresultat, Mkr2,6232,2395,1273,941
Rörelsemarginal, %15.714.315.313.1
Resultat före skatt, Mkr2,4462,0474,7643,551
Nettoresultat, Mkr1,7431,4513,3632,521
BResultat per aktie, kr3.763.097.205.36

Försäljningsförändring i SEK, hänför sig till:

Volym

Pris/mix

Struktur

Valutaeffekt

Totalt
Kvartal 212.6%1.6%4.4%-12.2%6.4%
Halvår16.1%1.5%4.7%-11.5%10.8%

Försäljning, i lokal valuta, under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)

Försäljningen för koncernen var påtagligt högre och ökade med 14,2%. I Europa ökade den med 14,0%, i Nordamerika med 15,8%, i Asien med 16,9% och i Mellanöstern och Afrika med 12,2%. I Latinamerika ökade försäljningen med bara 2,9%, påverkad av införandet av en ny varulagerverksamhet.

Tillverkningsnivån var påtagligt högre än under andra kvartalet föregående år.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2011

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen samt även i Asien och Latinamerika. I Europa och Nordamerika förväntas den bli högre. Den kommer att bli påtagligt högre för Industrial Division och Service Division, samt högre för Automotive Division.


Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2011 och justerat för normalt säsongsmönster

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen och i Nordamerika. Den förväntas bli relativt oförändrad i Europa, högre i Asien och påtagligt högre i Latinamerika. För Industrial Division och Service Division förväntas den bli något högre och för Automotive Division relativt oförändrad.


Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.


Göteborg den 14 juli 2011


Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone                                         
Vd och koncernchef

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 15 juli 2011 kl. 08.00.


En telefonkonferens, ref.nr. 898774, kommer hållas den 15 juli 2011 kl. 09.00:
Tel: 08-5052 0110

All information angående SKFs halvårsresultat 2011 finns på SKFs webbplats:

investors.skf.com/kvartalsrapportering


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

 
Ladda ner presspaket

Presspaket (211 KB)

SKF logo