Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2012

2011 september 19, 13:20 CET

I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 28 april 2011 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2012.


Representanter:

Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management

Ramsay Brufer, Alecta

Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder

Hans Sterte, Skandia Liv


Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 25 april 2012.


Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2013 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2012, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se

Hans.Sterte@skandia.se

ramsay.brufer@alecta.com

marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Göteborg den 19 september 2011

Aktiebolaget SKF (publ.)    

För ytterligare information, kontakta:

Rebecca Janzon, Global Press Manager,

tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

Marita Björk, Head of Investor Relations

tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till SEK 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.

22, 46 31-337 17 00, fax 46 31-337 10 Göteborg, tel: 15 50Aktiebolaget SKF, SE-4www.skf.com

SKF logo