Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF 30 september 2011

2011 september 30, 10:05 CET

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande.

Per den 30 september uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 42 949 482 aktier av serie A och 412 401 586 aktier av serie B. Antalet röster uppgår 84 189 641. AB SKF innehar inga egna aktier.


Göteborg den 30 september 2011


Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september kl 10.00.


För ytterligare information, kontakta:

Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till SEK 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com

Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, tel: 46 31-337 10 00, fax 46 31-337 17 22, www.skf.comSKF logo