Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Niomånaders rapport 2011

2011 oktober 19, 12:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"Detta var ännu ett mycket bra kvartal för SKF-koncernen med en stark utveckling av vår försäljning och rörelseresultat, samt ett bra kassaflöde. Vi tog ytterligare steg för att fortsätta stärka SKF, såsom lanseringar av ett antal nya produkter, och vi öppnade en ny fabrik i Kina. Den politiska och finansiella turbulensen hade liten inverkan på vår försäljning under kvartalet, i huvudsak kunde vi se en effekt i försäljningen till bilindustrin. En större nedgång på den kinesiska vindenergimarknaden påverkade dock vår försäljning i Asien. 

Som man kan förvänta sig råder osäkerhet när det gäller efterfrågan i marknadsutsikterna. Just nu anser vi dock att de flesta industrimarknaderna kommer att fortsätta prestera väl för fjärde kvartalet medan vi förväntar oss att se en svagare efterfrågan från marknaderna för personbilar, lastbilar, järnvägar och vindenergi. För SKF-koncernen innebär det att vi förväntar oss en efterfråga i nivå med förra året, men att den kommer att dämpas något sekventiellt. I slutet av tredje kvartalet började vi dra ner på vår produktion och den kommer att sänkas ytterligare under fjärde kvartalet."


NyckeltalKvartal 3 2011
Kvartal 3 2010
År till dato 2011År till dato 2010
Försäljning, Mkr16,54515,46549,95945,620
Rörelseresultat, Mkr2,4792,3097,6066,250
Rörelsemarginal, %15.014.915.213.7
Resultat före skatt, Mkr2,3451,9507,1095,501
Nettoresultat, Mkr1,6561,4255,0193,946
Resultat per aktie, kr3.523.0510.728.41

Försäljningsförändring i kronor, hänför sig till:
Volym
Pris/mix
Struktur
ValutaeffektTotal
Kvartal 3 20116.2%
2.0%
5.1%
-6.3%
7.0%
År till dato 2011
12.8%
1.6%
4.8%
-9.7%
9.5%

Försäljning, i lokal valuta, under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)
Försäljningen för koncernen ökade med 8,2%. I Europa ökade den med 9,7%, i Nordamerika med 9,9%, i Latinamerika med 10,2%, i Asien med 4,9% och i Mellanöstern och Afrika var försäljningen oförändrad.
Tillverkningsnivån var högre än under tredje kvartalet föregående år.


Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2011
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen. Den förväntas bli något lägre i Europa, relativt oförändrad i Nordamerika och något högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli något högre för Industrial Division, högre för Service Division, samt lägre för Automotive Division.


Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2011
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen. Den förväntas bli något lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien och Nordamerika och något högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Industrial Division och Service Division, samt något lägre för Automotive Division.


Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara lägre år över år och jämfört med tredje kvartalet.

Göteborg den 19 oktober 2011


Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone 
Vd och koncernchef

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2011 kl. 12.00.


En telefonkonferens, ref.nr. 904663, kommer att hållas den 19 oktober 2011 kl. 14.00:
Tel: 08-5052 0114

All information angående SKFs niomånadersresultat 2011 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications, tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

Ladda ner presspaket

Presspaket (209 KB)

SKF logo