Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF samarbetar med EU-kommissionen i utredning om konkurrensbegränsande samarbete

2011 november 08, 15:00 CET

Idag har EU-kommissionen besökt SKFs anläggningar i Göteborg och i Schweinfurt, Tyskland för att samla information för en utredning om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete mellan vissa tillverkare av lager.

SKF har en strikt "Code of Conduct" som förbjuder olagligt konkurrenssamarbete och kommer att samarbeta fullt ut med EU-kommissionen under undersökningsarbetet. För närvarande finns ingen ytterligare information, vare sig om utredningen eller om dess förväntade utgång.


Göteborg den 8 november 2011


Aktiebolaget SKF (publ.)
 


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2011 kl 15.00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 3260, mobile:
+46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.                     


Aktiebolaget SKF

37 28 32 Fax +46-31-337 10 00 Tel +46-31-3
Göteborg, Sweden, Company reg.no. 556007-3495,15 50SE-4
www.skf.com


SKF logo