Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF etablerar University Technology Centre tillsammans med Luleå tekniska universitet

2011 december 21, 11:09 CET

SKF tillkännagav idag att man undertecknat ett femårskontrakt med Luleå tekniska universitet (LTU) för att etablera ett SKF University Technology Centre som kommer att fokusera på att utveckla avancerade koncept för tillståndsövervakning och styrning av produktionsutrustning.

Luleå tekniska universitet ligger långt framme i forskningen inom ett antal områden som är intressanta för SKF. Våra kunder är angelägna att minska kostnaderna för driftstopp och vårt arbete med Luleå kommer att öka vår förmåga att förse dem med avancerade tjänster inom tillståndsövervakning, säger Dr. Alan Begg, SKF Senior Vice President Group Technology and Development.

Avtalet med Avdelningen för maskinteknik gäller till att börja med fem personer under en femårsperiod och avser utveckling av viktig teknologi för att möjliggöra SKFs vision. Programmet bygger på SKFs position som leverantör av system för tillståndsövervakning och det långa samarbetet mellan SKF och LTU både när det gäller tillståndsövervakning och ämnen som rör tribologi.

- Vi är entusiastiska över den här möjligheten för vårt center i Luleå att bli medelpunkten för ett samarbete som omfattar SKFs industrikunder, SKF såväl som LTU, säger Johan Sterte, rektor för Luleå tekniska universitet. Förutom avancerad forskning, kommer ett annat syfte med detta samarbete att vara att utvidga aktiviteterna från teori område till praktiskt införande.

Ett spännande inslag i programmet är utvecklingen av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med professorer och studenter inom fyra olika områden:

  •  Tribologi: Med särskilt fokus på övervakning och styrning av förhållanden för ytkontakt under drift.
  •  Sensorer och modellering: Att övervaka lagrens driftsförhållanden: belastning, smörjning, temperatur och vibration.
  •  Teknik för kommunikation och signalbearbetning: Att omvandla data till förutsägande information och initiera korrigerande åtgärder vid behov.
  •  Datasystem och processer för att integrera dessa underhållsproccesser baserade på förhållanden i styrsystem.
Göteborg den 21 december 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: +46 31-337 2400, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF logo