Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF - Bokslutskommuniké 2011

2012 januari 02, 12:02 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"SKF-koncernen levererade ett mycket starkt resultat för 2011 med rekordsiffror för försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal. Integrationen av Lincoln går enligt plan och vi har också gjort viktiga framsteg när det gäller de initiativ som vi meddelade förra året för att stödja våra långsiktiga finansiella mål. Vi lanserade ett antal nya produkter, gjorde betydande affärer och öppnade vår nya lagerfabrik i Kina. Investeringarna i forskning och utveckling ökade avsevärt, som planerat, och vi öppnade vårt nya Global Technical Centre i Indien.

Under fjärde kvartalet dämpades den totala efterfrågan som förväntat, men med en något bättre efterfråga i USA och något svagare i Asien. För att minska varulagren drog vi, som planerat, ner vår produktion till att ligga lägre än försäljningen. Detta hade förväntad inverkan på våra resultat.

När vi blickar in i första kvartalet ser vi fortfarande osäkerhet i efterfrågan i Europa samt i vår verksamhet inom fordonssegmentet. I stort sett förväntas efterfrågan för koncernen bli lägre än i första kvartalet förra året och i linje med fjärde kvartalet. Vi kommer att fortsätta driva våra initiativ för att stärka SKF och investera i snabbväxande regioner och marknader. Vår nya struktur för industrimarknaden håller på att införas, vilket kommer att förbättra vår förmåga att ännu bättre stödja våra kunder
i varje bransch."


KV 4
Kv 4
HelårHelår
Försäljning, Mkr16 25715 409
66 21661 029
Rörelseresultat, Mkr2 0062 0029 612
8 452
Rörelsemarginal, %12.314.314.513.8
Resultat före skatt, Mkr1 8232 0488 9327 549
 Nettoresultat,  Mkr 
1,2051 3506 224
5 296
 Resultat per aktie,  kr  
2,572,8713,29
11,28
Försäljning, i lokal valuta, under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)
Försäljningen för koncernen ökade med 2,8%. I Europa ökade den med 0,5%, i Nordamerika med 5,6%,
i Latinamerika med 11,0%, i Asien med 0,8% och i Mellanöstern och Afrika med 19,9%.
Tillverkningsnivån var lägre än under fjärde kvartalet föregående år.

Engångskostnader
Kvartalet inkluderade engångskostnader på cirka 100 Mkr, varav cirka 40 Mkr är relaterade till nedskrivningar av tillgångar och har ingen påverkan på kassaflödet. Resterande kostnader är relaterad till olika omstruktureringsaktiviteter.

Förslag till utdelning
Till följd av företagets starka resultat, kassaflöde och marknadsutsikter har styrelsen beslutat att föreslå
årsstämman en ökning av utdelningen med 10%, vilket ger en utdelning på 5,50 (5,00) kronor per aktie.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2012
Efterfrågan jämfört med första kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen. Den förväntas bli lägre i Europa, högre i Nordamerika, relativt oförändrad i Asien och något högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Industrial Division och Service Division, samt påtagligt lägre för Automotive Division.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2011
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen. Den förväntas bli något lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien och Latinamerika, samt högre i Nordamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för alla divisioner.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med fjärde kvartalet.

Göteborg den 26 januari 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone
Vd och koncernchef

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012 kl. 12.00.


En telefonkonferens, ref.nr. 910270, kommer att hållas den 26 januari 2012 kl. 14.00:
Tel: 08-5052 0114


All information angående SKFs bokslutskommuniké 2011 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering


 

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo