Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Rapport första kvartalet 2012

2012 april 19, 07:57 CET

Kommentar av Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”SKF-koncernen levererade ett mycket bra resultat och kassaflöde under kvartalet, i linje med våra förväntningar. Som planerat vidtog vi åtgärder för att minska varulagret genom att dra ner produktionen till en nivå avsevärt under försäljningen. Försäljningen utvecklades på helt olika sätt i de olika regionerna. I Nord- och Sydamerika var tillväxten mycket stark i alla industrier vi betjänar. I Europa utvecklades vårt industrisegment väl medan försäljningen till fordonssegmentet som väntat var påtagligt lägre. I Asien hade vi en svag utveckling, dock med en positiv trend under kvartalet som vi förväntar oss kommer att fortsätta.
Under kvartalet tog vi ett antal viktiga steg för att stärka koncernen. Vi tecknade ett avtal om att förvärva General Bearings Corporation och affären förväntas avslutas under andra kvartalet. Vi öppnade två nya teknikcenter vid svenska universitet, lanserade ett antal nya produkter och fick in ett antal viktiga nya affärer. Vi införde också en ny organisation för att bättre betjäna industrimarknaden genom en mer industrifokuserad struktur inriktad på anläggningars hela livscykel.
När vi blickar framåt mot andra kvartalet ser vi ett förbättrat affärsklimat för koncernen och förväntar oss att försäljningen kommer att vara något högre jämfört med föregående kvartal och år. Återigen kommer den huvudsakliga tillväxten att ske i Nord- och Sydamerika, men vi förväntar oss också en fortsatt förbättring i Asien och en stabil utveckling i Europa. Alla tre affärsområdena förväntas visa tillväxt jämfört med föregående kvartal.”NyckeltalKv1 2012Kv1 2011
Försäljning, Mkr16 93116 702
Rörelseresultat, Mkr2 1402 504
Rörelsemarginal, %12,615,0
Resultat före skatt, Mkr1 9812 318
Nettoresultat, Mkr1 3411 620
Resultat per aktie, kr2,843,44

Försäljningsförändring i kronor, hänför sig till:VolymPris/mixStrukturValuta-
effekt
Totalt
Kv1 2012-0,8 %1,9 %-0,1 %0,4 %1,4 %

Försäljning, i lokal valuta, under första kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)
Försäljningen för koncernen ökade med 1,1 %. I Europa minskade försäljningen med 1,2 % och i Asien med 8,1 %. I Nordamerika ökade försäljningen med 14,7 %, i Latinamerika med 11,1 % och i Mellanöstern och Afrika med 2,5 %.

Tillverkningsnivån var avsevärt lägre än under första kvartalet föregående år.


Marknadsutsikter för andra kvartalet 2012

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den väntas bli relativt oförändrad i Europa och Asien och betydligt högre i Nord- och Latinamerika. Inom Strategic Industries och Regional Sales and Service väntas en något högre efterfrågan. Inom Automotive väntas efterfrågan bli relativt oförändrad.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2012

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den väntas bli relativt oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan väntas bli något högre för alla affärsområden.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån beräknas bli lägre än föregående år men högre jämfört med första kvartalet.Göteborg den 19 april 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
Vd och koncernchef


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 19 april 2012.En telefonkonferens, ref.nr 915230, kommer att hållas den 19 april 2012 kl. 09.00:
Tel: 08-5052 0114
UK: +44 (0)207-162 0177


All information angående SKFs resultat för första kvartalet 2012 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/quarterlyreporting
Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-337 3260, mobil: 0706-973 260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo