Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF lanserar ny utmanande klimatstrategi och samarbetar med Världsnaturfonden, WWF, för att minska utsläppen av växthusgaser

2012 maj 08, 11:05 CET

SKF tillkännagav idag sina klimatmål enligt den nya klimatstrategin och sitt samarbete med Världsnaturfonden, WWF, inom programmet Climate Savers. SKFs klimatstrategi, vilken omfattar såväl företaget som dess underleverantörer, logistikverksamhet och kunder, anger utmanande mål för minskade utsläpp av växthusgaser. För att stödja sina kunder har SKF även lanserat produktportföljen BeyondZero, vilken innefattar produkter och lösningar som både förbättrar energieffektiviteten och främjar en mer miljövänlig energiproduktion.

”Med vår nya klimatstrategi har vi för avsikt att leda utvecklingen inom vår sektor genom att minska utsläppen från vår egen verksamhet och samtidigt hjälpa våra leverantörer och kunder att minska sina utsläpp,” säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. ”Vi är mycket stolta att som första verkstadsföretag bli antagna till WWF Climate Savers och ser fram emot att fortsätta använda vår tekniska kunskap för att bidra till att göra världen till en renare plats för oss alla.”

SKF och WWF är överens om att näringslivet har en viktig roll att spela som drivande kraft i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi har därför valt att samarbeta genom programmet Climate Savers, som syftar till att minska SKFs utsläpp av växthusgaser med särskilt fokus på koldioxid.

”Som verkstadsföretag har SKF en unik möjlighet att påverka många företags utsläpp inom en rad olika industrisegment. SKF visar sitt engagemang genom sina mål, som inte bara omfattar de direkta utsläppen från själva företaget, utan även främjar en positiv utveckling i hela leverantörskedjan. Vi är särskilt positiva till SKFs vilja att leda utvecklingen när det gäller att kvantifiera och kommunicera de miljöfördelar som möjliggörs genom företagets produkter och lösningar”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden Sverige.

SKFs uppdaterade klimatstrategi omfattar följande mål:

• Minska SKF-koncernens totala energiförbrukning med 5 % jämfört med 2006 års nivå senast 2016.

• Minska energiförbrukningen per produktionsresultat med 5 % per år under perioden (2012–2016).

• Kräva att 100 % av SKFs energiintensiva leverantörer senast 2016 är certifierade enligt den nya standarden för energiledning, ISO 50001.

• Minska koldioxidutsläppen per tonkilometer för alla transporter som hanteras av SKF Logistics Services med 30 % jämfört med 2011 års nivå senast 2016.

• Fyrdubbla intäkterna från SKFs BeyondZero-portfölj från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor 2016.

Genom Climate Savers samarbetar WWF med ledande företag för att minska koldioxidutsläppen. Samarbetet mellan WWF och företagen är avsett att resultera i verkliga, mätbara minskningar av företagens koldioxidutsläpp. De uppsatta målen ska vara mer ambitiösa än företagets tidigare mål, vilket också ska kunna påvisas, och bör innebära att företaget ligger före sina konkurrenter när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Oberoende experter följer upp resultaten och kontrollerar att målen uppfylls.

Göteborg den 8 maj 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

SKF logo