Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Aktiebolaget SKF

2012 maj 31, 11:31 CET

Offentliggörande av förändring i det totala antalet röster i AB SKF

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning bekräftar AB SKF följande: Per den 31 maj uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 42 649 482 aktier av serie A och 412 701 586 aktier av serie B.

Göteborg den 31 maj 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 den 31 maj.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com

SKF logo