Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF ser en något svagare volymutveckling under det andra kvartalet och genomför kostnadsbesparingar i Europa

2012 juni 13, 09:00 CET

Med anledning av en svagare utveckling i Västeuropa och Asien förväntar sig SKF en något svagare efterfrågan på sina produkter och tjänster under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efterfrågan förväntas hamna på samma nivå som första kvartalet i år. Tillverkningsnivån justeras därför i enlighet med detta för att motsvara efterfrågan.

– Vår försäljning har utvecklats svagare i Västeuropa och Asien än vad vi förväntade oss i början av kvartalet. I Europa berörs de flesta industrier och även om utvecklingen är god inom vissa sektorer, t.ex. flygindustrin och förnyelsebar energi, är min bedömning att den generella efterfrågeutvecklingen återspeglar vad som händer på finansmarknaden samt den generella osäkerheten, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. I Asien har vi sett vissa förbättringar i försäljningen under första kvartalet och en bit in i andra. Efterfrågan i Asien, främst i Kina, hade dock behövt fortsätta öka, vilket ännu inte har skett. I Indien har vi märkt av en viss försämrad försäljning inom de flesta branscher, vilket återspeglar den generellt svaga efterfrågan. Allmänt ser jag en mer osäker efterfrågan globalt, men i ljuset av det som hänt under andra kvartalet är det ingen överraskning.

SKF har också vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader i Tyskland genom att introducera program i form av avtalspensioner och andra frivilliga avgångar. Programmen är under införande och förväntas minska arbetsstyrkan med ca 400 personer, vilket ger en årlig kostnadsbesparing på ca 170 Mkr när de är fullt genomförda 2016. Under 2013 beräknas besparingarna uppgå till ca 120 Mkr. Den totala kostnaden för programmen beräknas uppgå till ca 170 Mkr. Största delen väntas kunna tas upp som en engångskostnad under andra kvartalet och berör affärsområdet Industrial Market, Strategic Industries.

Göteborg den 13 juni 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 13 juni 2012.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

SKF logo