Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Halvårsrapport 2012

2012 juli 18, 13:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"Osäkerheten i ekonomin och det svaga förtroendet på marknaden tilltog under kvartalet, vilket påverkade vår försäljning, speciellt i Europa och Asien. Den svagare efterfrågan i södra Europa som vi upplevde i början av året fortsatte och vi såg också en försvagning av efterfrågan i några andra delar av Europa. I Asien utvecklades inte vår försäljning såsom förväntat, medan vi såg fortsatt stark tillväxt i både Nordamerika och Latinamerika.
Vi anpassade vår tillverkning under kvartalet för att spegla efterfrågan och undvika ökade varulager, vilket som förväntat påverkade resultatet. Vi presenterade också åtgärder för att anpassa kostnadsbasen i Europa, ett arbete som fortsätter.
Vi lanserade vår portfölj SKF BeyondZero med lösningar som ska hjälpa våra kunder att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan. Vi presenterade också våra nya klimatmål och anslöt oss till programmet WWF Climate Savers.
Framöver, samtidigt som det är troligt att osäkerheten på marknaden består, så förväntar vi att efterfrågan för koncernen under tredje kvartalet kommer att ligga kvar på nuvarande goda

 

Nyckeltal

Q2 2012

 

Q2 2011

 

Åtd 2012

 

Åtd 2011

 

Försäljning, Mkr

17,174

16,712

34,105

33,414

Rörelseresultat, Mkr

2,053

2,623

4,193

5,127

Rörelsemarginal %

12.0

15.7

12.3

15.3

Resultat före skatt, Mkr

1,801

2,446

3,782

4,764

Netoresultat, Mkr

1,260

1,743

2,601

3,363

Resultat per aktie, SEK

2.67

3.76

5.51

7.20

 

 

Försäljningsförändring i kr, hänför sig till:

Volym

 

Pris/mix

 

Struktur

 

Valuta

effekt

Total

 

Q2 2012

-2.8%

2.0%

0.0%

3.6%

2.8%

Halvår 2012

-1.8%

1.9%

0.0%

2.0%

2.1%

 

Försäljning, i lokal valuta, under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)
Försäljningen för koncernen var relativt oförändrad. I Europa minskade den med 3,4% och i Asien med 7,9%. I Nordamerika ökade den med 8,5% och i Latinamerika med 16,6%. I Mellanöstern och Afrika var den relativt oförändrad.
Tillverkningsnivån var påtagligt lägre än under andra kvartalet föregående år.

Engångskostnader
Kvartalet inkluderade engångskostnader på cirka 140 Mkr huvudsakligen relaterade till de åtgärder som togs för att minska kostnaderna i Tyskland.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2012
Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen. Den förväntas bli lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien, högre i Nordamerika och något högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli något högre för Industrial Strategic Industries och relativt oförändrad för Automotive och Industrial Regional Sales and Service.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen. Den förväntas bli något lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien och Nordamerika och högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Industrial Strategic Industries och Industrial Regional Sales and Service samt något lägre för Automotive.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara lägre år över år och något lägre jämfört med andra kvartalet.

 
Göteborg den 17 juli 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef


_____________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med fi nansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 18 juli 2012 kl. 08.00.
_____________________________________________________________

 

En telefonkonferens kommer att hållas den 18 juli 2012 kl. 09.00:
Tel. 08-5055 9853

 


All information angående SKFs halvårsrapport 2012 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

 

 

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com


Ladda ner presspaket

Presspaket (254 KB)

SKF logo