Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2012 augusti 31, 11:00 CEST

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 31 augusti uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 42 649 282 aktier av serie A och 412 701 786 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 83 919 461. AB SKF innehar inga egna aktier.

Göteborg den 31 augusti 2012

Aktiebolaget SKF
      (publ.)


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti kl 11.00.
 
 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: +46 31-337 2400, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com 
 

 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com.
 
 
 

Ladda ner presspaket

SKF logo